Piya Bina Jiya Lage Na Lyrics

Piya Bina Jiya Lage Na Lyrics

Piya bina jage na re – Nare jiya lage na

Piya bina jage na re – Nare jiya lage na

Piya bina jiya lage na…

Ami hobo raat ar tui hobi chand.. Jachonay ghor amader..

Tui hole rode ami rongdhonu hoi…

Chilo se sohor amader..

Vule jetam kolaholl bujhe nitam shobi bol

Chilo roojer chola chol amader…

Ami hobo raat ar tui hobi chand..

Jochonay ghor amader..

Janbi na tui.. Koshto amar…

Bolche hawa… Obhimani…

Manbi na tui… Bolle hazar…

Golpo kotha… aaj-ke jani…

Dekha pawa holo na amar…

Tui hobi dheu ar ami hobo jool…

Banabo sagor amader…

Ami hobo dol ar purnima tui..

Rangabo sohor amader…

Piya bina jage na re – Nare jiya lage na

Piya bina jiya lage na……

Leave a Comment