lyrics 525 600 minutes

lyrics 525 600 minutes

Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes

Five hundred twenty-five thousand moments so dear

Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes

How do you measure, measure a year

In daylights, in sunsets, in mid nights, in cups of coffee

In inches, in miles, in laughter, in strife

[Verse 1]

Legong o robegelang?

Legong o sale metsi ntlogele ke go oke ke santse ke go belege mpepu

Sedimonthole o re jele, ntlapele Ferikgong ke a lela

O le teng tota ke swelang senku

O Phukalala le dintshu

Go a sha go a fisa, botshelo lefatshe tlhase legala tshutshu

Malwetse a bala dikesi

Babolai ba e meta ka gore ba tseile bale bakae

Nxxae! re lla le wena, botlholagadi ga se motlae

O ka tswa o le monyebo-motelela jaaka jara

But o tlhaela boitumelo jaaka Tlhakole a tlhaela malatsi mabedi

Amogela madi seatla molomo kgwedi le kgwedi

Diura , Metsotso, disekonte

E se kgale ke tlo e bala ka Diponto

O e meta fa go rileng

Kapa fa e padile jaara boela mosimeng

Senyeletse, selemo se retisa sematsatsa

[Chorus 2]

Five hundred twenty-five thousand, six hundred minutes

Five hundred twenty-five thousand journeys to plan

Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes

How do you measure the life of a woman or man

[Verse 2]

What?

Ke se se bona kae?

Ke se bona mo motsamaong wa gago

Tantabela hela, tlhoka-ina ga na ga semelela sela kae le kae

Boroko ke ba tlhogo, potso ke gore “A ke tla tsoga ke hema?”

Ke mo mileng go koloi, go sephethepethe

O mpona boferefere

Mme Ke semere letshwao, lare

“No food, No Job Please help!”

Wena wa re “You no good, you are a flop, go to hell!”

Wa bona…

Malatsi a me a tletse letlhoyo

Kutlobotlhoko le maano a gananang

Lebaka legolo ke metang

Ngwaga ka lerato le ke le amogelang

Le tshepo e ke e bonang

A kere re lebetse Modimo (Rotlhe)

A kere ‘fifi le go aparela ka bonako

Like, selemo sa mariga a seetebosigo

O siela kae gonne gotlhe re tletse bosilo (Re tletse bosilo)

jeff beck tampere talo | jeff beck

seasons of love lyrics,

525 600 minutes – the office,

525 600 minutes rent lyrics,

525 600 minutes to days,

525 600 minutes tattoo,

rent youtube lyrics,

who wrote 525 600 minutes,

without you lyrics rent,

five hundred twenty-five thousand six hundred minutes meaning,

five hundred twenty-five thousand in numbers,

five hundred twenty five thousand six hundred in numbers,

five hundred twenty five thousand six hundred gif,

five hundred twenty five thousand six hundred minutes in days,

rent songs,

seasons of love meaning,

rent song lyrics

Leave a Comment