Teirake kaini Kiribati song lyrics, Kiribati National song lyrics

Kiribati National Anthem Lyrics,

Teirake kaini Kiribati song lyrics,

Kiribati National song lyrics

 

 

Teirake kaini Kiribati,

Anene ma te kakatonga,

Tauraoi nakon te nwioko,

Ma ni buokia aomata,

Tauaninne n te raoiroi,

Tangiria aoma ta nako.

Tauani nne n te raoiroi,

Tangiria aomata.

Reken te kabaia ma te rau

Ibuakoia kaaiin abara

Bon reken te nano ae banin

Ma te i-tangitangiri naba.

Ma ni wakina te kab’aia,

Ma n neboa i eta abara.

Ma ni wakina te kab’aia,

Ma n neboa abara.

Eternal Father song lyrics, Jamaica National song lyrics

Ti butiko ngkoe Atuara

Kawakinira ao kairira

Nakon taai aika i maira.

Buokira ni baim ae akoi.

Kakabaia ara Tautaeka

Ma ake a makuri iai.

Kaka baia ara Tautaeka

Ma aomata ni bane.

English:

Stand up, Kiribati!

Sing with jubilation!

Prepare to accept responsibility

And to help each other!

Be steadfastly righteous!

Love all our people!

(repeat previous two lines)

The attainment of contentment

And peace by our people

Will be achieved when all

Our hearts beat as one,

Love one another!

Promote happiness and unity!

(repeat previous two lines)

We beseech You, O God,

To protect and lead us

In the days to come.

Help us with Your loving hand.

Bless our Government

And all our people!

(repeat previous two lines)

Copyright: Lyrics © Original Writer and Publisher

Leave a Comment