Dekhchi Cheye Cheye Tomake Joto

Dekhchi Cheye Cheye Tomak:

Dekhchi cheye cheye tomake joto

Shopne dhire dhire dubechi toto [x2]

Tomari bhabonay, Jay din raat jay

Amar ei kobi mon tomake chay kobitay..

Eshona hridoye dekhechi tomay

Dekhno tomake rekhechi kothay [x2]

Ei chokhe, oi chokhe, boba bhasha

Tai bujhi, aaj khuji, bhalobasha.. [x2]

Koto-koto ki bhabi

Koto moneri daabi

Ami thekechi ashay ashay..

Esho na hridoye dekhechi tomay

Dekh no tomake rekhechi kothay [x2]

Dekhchi cheye cheye tomake joto

Shopne dhire dhire dubechi toto

Continue…

Leave a Comment