Chol Naa Jai Lyrics || Akash jebar prothom din

CHOL NAA JAI Lyrics – Amazon Obhijaan – Arijit Singh, Dev

Chol Naa Jai Lyrics :

Akash jebar prothom din

Surjo dekhechilo

Se shob tarik ke aar bolte paare

Rod kuyashar khelna chai

Sahosh hole songee

Morichikay chuttey jaay

Keu jaane na kon dik.. oo o…

Se shob pothe cholte kojon pare..

Chol Naa Jai, Poth Harai

Ochena uddeshe

Raatri hok aleya jalbo niruddeshe..

oo o …

Just row the boat jst row the boat

Tui nouko chor tui velay oth

Tui raat khujish hoye nodir choor

Tui chand hoye aaj jhapre por..

Pele hotto-melar desh

Chol urbo khamokhai

Ele jhorna dekhar din

Chol kaat-te bhule jai

Akash jebar prothom din

Surjo dekhechilo

Se shob tarik ke aar bolte paare

um.. Rod kuyashar khelna chai

Sahosh hole songee

Morichikay chuttey jaay

Keu jaane na kon dik.. oo..

Se shob pothe cholte kojon pare..

Chol Naa Jai, Poth Harai

Ochena uddeshe

Raatri hok aleya jalbo niruddeshe..

oo o …

Leave a Comment